Ta lån till dina investeringar i företaget

Alla börsnoterade bolag har skulder. Anledningen till detta är att räntekostnader är möjliga att göra skatteavdrag för.

Vidare innebär detta att du inte beskattar en del av företagets vinst då du för tillbaka skatt från dina räntekostnader. Detta kallar man för en skattesköld. Det finns också fördelar med belåning då du kan ge en hävstång till ditt egna kapital du har investerat i bolaget.

Vad ska jag göra med pengarna jag lånat?

Vad du ska göra med lånet är väldigt mycket beroende på var din verksamhet är i för fas. Nystartade företag kan använda det lånade beloppet till att betala nödvändiga investeringar för att starta upp verksamheten. Tillväxtbolag skulle kunna använda pengarna till att på olika sätt utvidga sin verksamhet till exempel genom att anställa fler personer eller lägga mer pengar på marknadsföring. Äger du inte ditt kontor skulle en bra investering kunna vara att köpa dig ett kontor.

Pengars tidsvärde

Inflation är säkerligen ett begrepp du är medveten om. Det kan däremot vara svårare att i praktiken ta hänsyn till. Det kan även av den anledningen vara bra att ta ett lån och spendera pengar som företaget har i banken i tillgångar som ökar i värde för att minska inflationen på dina pengar i banken.